Sri Gurubyonamaha                Sri Maha Vishnuvenamaha
   Swamiye Saranam Ayyappa

      Ganapathi Pooja
      Shuklambaradharam Vishnum
      Shashivarnam Chaturbhujam
      Prasannavadanam Dhyaayeth
      Sarvavighnopashantaye

      Agajanana Padmargam
      Gajanana Maharnisham
      Anekadantam Bhakthanaam
      Yekadantha Mupasmahe

      Light the "Deepa" Decarate with Kumkum, Pray God.
TOP
      Ayyappa Anga Pooja
      Om Dharma Sasthre Namaha, Padav Pujayami
      Om Silpa Sasthre Namaha, Gulbav Pujayami
      Om Veera Sasthre Namaha, Jange Pujayami
      Om Yoga Sasthre Namaha, Januni Pujayami
      Om Maha Sasthre Namaha, Vurum Pujayami
      Om Brahma Sasthre Namaha, Guhyam Pujayami
      Om Sabharigirisa Namaha, Madram Pujayami
      Om SatyaRupaaya Namaha, Naabhim Pujayami
     
      Om Mani Kantaya Namaha, Vudaram Pujayami
      Om Vishnu Puthraya Namaha, Vaksha Sthalam Pujayami
      Om Eesvara Puthraya Namaha, Paarshav Pujayami
      Om Hari Hara Puthraya Namaha, Hrudayam Pujayami
      Om Trinethraya Namaha, Kantam Pujayami
      Om Omkara Swarupaya Namaha, Sthanav Pujayami
      Om Varadha Hasthaya Namaha, Hasthan Pujayami
      Om Bheemaya Namaha, Bhahun Pujayami
     
      Om Athi Thejesvine Namaha, Mukham Pujayami
      Om Ashta Murthaye Namaha, Dhantan Pujayami
      Om Shubha Veekshanaya Namaha, Nethre Pujayami
      Om Komalongaya Namaha, Karnav Pujayami
      Om Maha Papa Vinasakaya Namaha, Lalaatom Pujayami
      Om Putra Labhaya Namaha, Chubukam Pujayami
      Om Ghajadhi Paya Namaha, O'sta Pujayami
     
      Om Hariharaathmajaaya Namaha, Gandasthalam Pujayami
      Om Ganesha Pujyaya Namaha, Kavachan Pujayami
      Om Chidrupaya Namaha, Sirah Pujayami
      Om Sarveshvaraya Namaha, Sarvanyamgani Pujayami.
      TOP

      Sri Aadi Sankara Praneetha Pancharathna Sthothram:

      1. Lokaveeryam Maha Pujyam Sarva Raksha karam Vibhum
         Parvathi Hrudayanandam Sastharam Pranamamyuham!!
         Om Swamiya Saranam Ayyappa
     
      2. Vipra Pujyam Vishva Vandyam Vishnu Sambhu Priyam Sutham
         Kshipa Prasada Niratham Sastharam Pranamamyuham!!
         Om Swamiya Saranam Ayyappa
     
      3. Matha Maathanga Gamanam Karunyamrutha Puritham
         Sarva Vigna Haram Devam Sastharam Pranamamyuham!!
         Om Swamiya Saranam Ayyappa
     
      4. Asmath Kulesvaram Devam Asmathav Sathru Vinasanam
         Astha Ditha Pradatharam Sastharam Pranamamyuham!!
         Om Swamiya Saranam Ayyappa
     
      5. Pondyasa Vamsya Thilakam Bharathikeli Vigraham
         Artha Thrana Param Devam Sastharam Pranamamyuham!!
         Om Swamiya Saranam Ayyappa
     
      PanchaRatnakyo Methadyo Nithya Sudhaha Patennaraha
      Thasya Prasanno Bhagavan Sastha Vathi manase!!
      Yasya Dhanvanthari Maatha Pitha Rudrobhishak Namaha
      Thvam Sastharam Maham Vande Maha Vaidya Dhayanidhim!!
TOP
      Sthotram
     
      1. Arunodaya Samsaakam Neeli Kundala Dharanam
         Neelambhara Dharam Devam Vandeham Bhramha nandanam!!
     
      2. Chaapa banam Vaamasthe Chinmudram Dakshinakare
         Vilasath Kundala Dharam Vandeham Vishnu Nandanam!!
     
      3. Vyagra Rudam Raktha Nethram Swarna Maala Vibhushanam
         Suveeratta Dharam Devam Vandeham Sambhu Nandanam!!
     
      4. Kinkini Danyanu Bhushanam Purna Chandra Vibasitham
         Kiratha Rupa Sastharam Vandeham Pandya Nandanam!!
     
      5. Bhutha Bhethala Samsevyam Kanchanaadri Nivasitham
         Manikanta Mithi Kyatham Vandeham Sakthi Nandanam!!
      TOP
     Mangalam
     
      Sankaraya Sankaraya Sankaraya Mangalam
      Sankari Manoharaya Sashvathaya Mangalam
      Guvaraya Mangalam Dhathatraya Mangalam
      Gajananaya Mangalam Shadananaaya Mangalam
      Raja Rama Mangalam Rama Krishna Mangalam
      SubhraManya Mangalam Velmuruga Mangalam
     
      Srinivasa Mangalam Sivabaala Mangalam
      Om Sakthi Mangalam Jai Sakthi Mangalam
      Sabhareesha Mangalam Karimalesa Mangalam
      Ayyappa Mangalam Manikanta Mangalam
      Mangalam Manikanta Mangalam Subha Mangalam
      Mangalam Mangalam Mangalam Jaya Mangalam
TOP
      Karpura Harathi
     
      Karpura Deepam Sumanohara Vibho
      Dadha Mithe Devavara Prasedabho
      Pompomthakaram Duritham Nivaraya
      Prathyana Deepam Nanase Pradeepaya
     
      Sri Ayyappa Swamy Astothara Sathanamavalihi:
TOP
     Astotram
     Add the words 'Saranam Ayyappa' after each line:
     1. Swamiye
     2. Harihara Suthane
     3. Kannimoola Mahaa Ganapathy Bhagavaane
     4. Shakti Vadivelan Sodarane
     5. Maalikaippurattu Manjamma Devi Lokamathave
     6. Vaavar Swamiye
     7. Karuppanna Swamiye
     8. Periya Kadutta Swamiye
     9. Cheriya Kadutta Swamiye
     10. Vana devathamaare
     11. Durga Bhagavathi maare
     12. Achchan Kovil Arase /Achchan Kovil Rajave
     13. Anaadha Rakshagane
     14. Annadhaana Prabhuve
     15. Achcham Thavirpavane
     16. Ambalathu Aasane
     17. Abhaya Dayakane
     18. Ahandai Azhippavane
     19. AshtaSiddhi Dayagane
     20. Andmorai Aadarikkum Deivame
     21. Azhuthayil Vaasane
     22. Aaryankaavu Ayyaave
     23. Aapath Baandhavane
     24. Ananda Jyotiye
     25. Aatma Swaroopiye
     26. Aanaimukhan Thambiye
     27. lrumudi Priyane
     28. lnalai Therppavane
     29. Heha para suka daayakane
     30. Irudaya kamala vaasane
     31. Eedillaa inbam alippavane
     32. Umaiyaval baalakane
     33. Umaikku arul purindavane
     34. Uzhvinai akatruvone
     35. Ukkam alippavane
     36. Engum niraindhone
     37. Enillaa roopane
     38. En kula deivame
     39. En guru naathane
     40. Erumeli vaazhum kiraata -Shasthave
     41. Engum nirainda naada brahmame
     42. Ellorkkum arul puribavane
     43. Aetrumaanoorappan magane
     44. Aekaanta vaasiye
     45. Aezhaikkarul puriyum eesane
     46. Aindumalai vaasane
     47. Aiyyangal teerppavane
     48. Opillaa maanikkame
     49. Omkaara parabrahmame
     50. Kaliyuga varadane
     51. Kan.kanda deivame
     52. Kambankudiku udaiya naathane
     53. Karunaa samudrame
     54. Karpoora jyotiye
     55. Sabari giri vaasane
     56. Shathru samhaara moortiye
     57. Sharanaagadha rakshakane
     58. Sharana ghosha priyane
     59. Shabarikku arul purindavane
     60. Shambhukumaarane
     61. Satya swaroopane
     62. Sankatam therppavane
     63. Sanchalam azhippavane
     64. Shanmukha sodarane
     65. Dhanvantari moortiye
     66. Nambmorai kaakkum deivame
     67. Narttana priyane
     68. Pantala raajakumaarane
     69. Pambai baalakane
     70. Parasuraama poojithane
     71. Bhakta jana rakshakane
     72. Bhakta vatsalane
     73. Paramashivan puthirane
     74. Pambaa vaasane
     75. Parama dhayaalane
     76. Manikanda porule
     77. Makara jyotiye
     78. Vaikkathu appan makane
     79. Kaanaka vaasane
     80. Kulattu puzhai baalakane
     81. Guruvaayoorappan makane
     82. Kaivalya padha daayakane
     83. Jaati mata bhedam illathavane
     84. Shivashakti Aikya svaroopane
     85. Sevipparku aananda moorthiye
     86. Dushtar bhayam neekkuvone
     87. Devaadi devane
     88. Devarkal thuyaram therthavane
     89. Devendra poojitane
     90. Narayanan mynthane
     91. Neiabhisheka priyane
     92. Pranava swaroopane
     93. Paapa samhaara moorthiye
     94. Paayasanna priyane
     95. Vanpuli vaakanane
     96. Varapradaayakane
     97. Bhaagavatottamane
     98. Ponambala vaasane
     99. Mohini sudhane
     100. Mohana roopane
     101. Villan vilaali veerane
     102. Veeramani kantane
     103. Sadguru nathane
     104. Sarva rokanivarakane
     105. Sachi ananda sorupiye
     106. Sarvaabheestha thayakane
     107. Saasvatapadam alippavane
     108. Patinettaam padikkutaiyanaadhane
     Swamiye Saranam Ayyappa
TOP
     Saranu Ghosha
     Saranu is the set of verses sung by devotees while trekking to Sabari Mala. The first Ayyappa says the first verse (example: Devan Saranam). All the other Ayyappas respond with (Devi       Saranam).
    
     Swamiye…………………………...…Ayyappo
     Ayyappo ……………………….....…Swamiye
     Swami Saranam ……………..……..Ayyappaa Saranam
     Ayyappaa Saranam …………...…...Swami Saranam
     Devane .........................................Deviye
     Deviye ..........................................Devane
     Bagavaane ...................................Bagavathiye
     Bagavathiye .................................Bagavaane
     Easwarane ...................................Easwariye
     Easwariye ....................................Easwarane
     Sankarane....................................Sankariye
     Sankariye ................................... Sankarane
     swami saranam.............................ayappan saranam
     ayappan saranam.........................swami saranam
     Devan Saranam …………..………...Devi Saranam
     Devi Saranam ………………..……...Devan Saranam
     Eswaran Saranam …………..……..Eswari Saranam
     Eswari Saranam …………….….…..Eswaran Saranam
     Bagawan Saranam …………..….....Bagawati Saranam
     Bagawati Saranam …………..….....Bagawan Saranam
     Sankaran Saranam …………..…....Sankari Saranam
     Sankari Saraman ………….……....Sankaran Saranam
     Pallikattu ………………….……......Sabarimalaikku
     Sabarimalaikku ……………….…....Pallikattu
     Kallum Mullum ………………….....Kaalukku Methai
     Kaalukku Methai ……………….....Kallum Mullum
     Kundum Kuzhiyum ………….…....Kannukku Velicham
     Kannukku Velicham ………….......Kundum Kuzhiyum
     Irumudikattu …………………….....Sabarimalaikku
     Sabarimalaikku ……………….......Irumudikattu
     Kattum Kattu ………………..…....Sabarimalaikku
     Sabarimalaikku …………………....Kattum Kattu
     Yaarai Kaana ………………….......Swamiyai Kaana
     Swamiyai Kandaal ……………......Moksham Kittum
     Deha Balam Thaa …………….......Pada Balam Thaa
     Pada Balam Thaa …………….......Dega Balam Thaa
     Aatma Balam Thaa …………........Mano Balam Thaa
     Aethi Vidappa ............................Thooki Vidappa
     Thooki Vidappa ......................... Aethi Vidappa
     Mano Balam Thaa ……………......Aatma Balam Thaa
     Ney Abhisekham …………….......Swamikke
     Swamikke …………………….......Ney Abhisekham
     Karpoora Deepam ......................Swamikke
     Swamikke .................................Karpoora Deepam
     Paneer Abhisekham ………….....Swamikke
     Swamikke ………………………...Paneer Abhisekham
     Avalum Malarum …………….......Swamikke
     Swamikke ………………..….......Avalum Malarum
     Swami Paadham …………….. ...Ayyappa Paadham
     Ayyappa Paadham ……….........Swami Paadham
     Devan Paadham …………..........Devi Paadham
     Devi Paadham ……………….......Devan Padham
     Easwaran Paadham ………........Easwari Paadham
     Easwari Padham ……………......Easwaran Paadham
     Villali Veerane ..........................Veera Manikandane
     Veera Manikandane ..................Villali Veerane
     Bhooloka Naathane ...................Bhoomi Prabhanjane
     Bhoomi Prabhanjane ................ Bhooloka Naathane
     Sadguru Naatha ........................Ayyappa
     Guruvin Guruva ........................ Ayyappa
     Kaliyuga Varada ...................... Ayyappa
     Kaanana Vaasa ........................Ayyappa
     Kann Kanda Deivame ................Ayyappa
     Swami Thintakka Thom Thom ………..Ayyappa Thintakka Thom Thom
     Ayyappa Thintakka Thom Thom ……..Swami Thintakka Thom Thom

Devane   Deviye  Deviye   Devane  Bagavaane   Bagavathiye  Bagavathiye   Bagavaane Easwarane   Easwariye  Easwariye   Easwarane  Sankarane  Sankariye  Sankariye  Sankarane  swami  saranamayappan   saranam  ayappa   saranamswami   saranam  Devan   Saranam   Devi   Saranam  Devi   Saranam   Devan   Saranam  Eswaran   Saranam   Eswari   Saranam  Eswari   Saranam   Eswaran   Saranam  Bagawan   Saranam   Bagawati   Saranam  Bagawati   Saranam   Bagawan   Saranam  Sankaran   Saranam   Sankari   Saranam  Sankari   Saraman  Sankaran   Saranam
Devane   Deviye  Deviye   Devane  Bagavaane   Bagavathiye  Bagavathiye   Bagavaane Easwarane   Easwariye  Easwariye   Easwarane  Sankarane  Sankariye  Sankariye  Sankarane  swami  saranamayappan   saranam  ayappa   saranamswami   saranam  Devan   Saranam   Devi   Saranam  Devi   Saranam   Devan   Saranam  Eswaran   Saranam   Eswari   Saranam  Eswari   Saranam   Eswaran   Saranam  Bagawan   Saranam   Bagawati   Saranam  Bagawati   Saranam   Bagawan   Saranam  Sankaran   Saranam   Sankari   Saranam  Sankari   Saraman  Sankaran   Saranam
Devane   Deviye  Deviye   Devane  Bagavaane   Bagavathiye  Bagavathiye   Bagavaane Easwarane   Easwariye  Easwariye   Easwarane  Sankarane  Sankariye  Sankariye  Sankarane  swami  saranamayappan   saranam  ayappa   saranamswami   saranam  Devan   Saranam   Devi   Saranam  Devi   Saranam   Devan   Saranam  Eswaran   Saranam   Eswari   Saranam  Eswari   Saranam   Eswaran   Saranam  Bagawan   Saranam   Bagawati   Saranam  Bagawati   Saranam   Bagawan   Saranam  Sankaran   Saranam   Sankari   Saranam  Sankari   Saraman  Sankaran   Saranam
Devane   Deviye  Deviye   Devane  Bagavaane   Bagavathiye  Bagavathiye   Bagavaane Easwarane   Easwariye  Easwariye   Easwarane  Sankarane  Sankariye  Sankariye  Sankarane  swami  saranamayappan   saranam  ayappa   saranamswami   saranam  Devan   Saranam   Devi   Saranam  Devi   Saranam   Devan   Saranam  Eswaran   Saranam   Eswari   Saranam  Eswari   Saranam   Eswaran   Saranam  Bagawan   Saranam   Bagawati   Saranam  Bagawati   Saranam   Bagawan   Saranam  Sankaran   Saranam   Sankari   Saranam  Sankari   Saraman  Sankaran   Saranam
Copyright © 2010 Lordayyappa.org. All Rights Reserved.